Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: ЛЕВСКАРИТЕ [15]
Девиз: САМО ЛЕВСКИ
Класация: №18
Хазна: 24,731,655 1,993,260 1 798,981 5,190 2,202
Лидер: mirkoni[14]
Членове: 15 (макс: 30) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 22:40 — 8:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.