Корпорация [14]
Корпорация
Название: Слабаците [14]
Девиз: ние сме слабаци
Класация: №16
Хазна: 6,958 2,330 1 10,331 558 2,684
Лидер: Мирослава[10]
Членове: 22 (макс: 30) списък
Атака: 0 
Защита: 0 
Време на ненападение: 23:40 — 5:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.