Семейство [7]
Семейство
Название: PINGWINY [7]
Девиз: MOŻE PÓŹNIEJ...........
Класация: №6
Хазна: 39,523,634 4,320,454 113 1,950,832 1,752 1,040
Лидер: maarek[15]
Членове: 14 (макс: 30) списък
Атака: 6 (бандата може да обявява война)
Защита: 6 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 0:40 — 10:40
Дипломация:

Легенда

We invite players from level 13+.