Бандити [6]
Бандити
Название: Fire Fist [6]
Девиз: Fire burns.
Класация: №34
Хазна: 2,967,796 214,301 36 301,403 340 791
Лидер: ultimu[13]
Членове: 12 (макс: 20) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 6 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 23:40 — 9:40
Дипломация: