Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: GAME OF THRONES [15]
Девиз: КОГАТО-ТОГАВА, КОЛКОТО-ТОЛКОВА!
Класация: №38
Хазна: 557,437 19,678 19 22,869 660 507
Лидер: ох4ето[14]
Членове: 10 (макс: 27) списък
Атака: 6 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 20:40 — 6:40
Дипломация:

Легенда

КОГАТО-ТОГАВА, КОЛКОТО-ТОЛКОВА!