Масонска ложа [15]
Масонска ложа
Название: WANTED [15]
Класация: №19
Хазна: 276,593 510,801 0 256,040 306 146
Лидер: baiVLADUR[15]
Членове: 10 (макс: 25) списък
Атака: 7 (бандата може да обявява война)
Защита: 7 (бандата може да сключва съюзи)
Време на ненападение: 14:40 — 23:40
Дипломация: Бандата няма никакви дипломатически взаимоотношения.