Банди

< Назад

Създаването на банда има няколко задължителни изисквания:

  • да се запознаете с Правилата за създаване на банди
  • да сте поне 5 ниво;
  • да заплатите 10000 и 500;
  • да имате готови герб и иконка на бандата (99x99 и 28х16 пиксела съответно) или да изберете от вече съществуващите;
  • да си изберете име и девиз!

Всеки клан си има собствен форум, където членовете на клана могат да общуват, запознават, обсъждат тактиката на боевете или просто да си поговорят! А на общия форум съществува специален раздел за тези, които искат да намерят банда или приемат играчи в своята.

Всяка банда има защитни и атакуващи съоръжения, които могат да бъдат закупени от лидера и заместника му в специалния раздел в Мола. В зависимост от нивото на съоръженията, ще се увеличават и бонусите, които получават всички членове на този клан от специалната кланова регалия, която се дава автоматично след присъединяване!

Съоръженията се купуват за руда от хазната на бандата. Задачата на лидера е да организира колектива да попълва с руда хазната.

Всяко ниво на подобрение има свой бонус за целия клан. Бонусът зависи от нивото на играча и подобрението. Колкото високо е нивото толкова по-голям е бонусът.

Подсилване за всички играчи от регалията:

  • Атака от 1 до 4 дава бонус към силата и хитростта
  • Защита от 1 до 4 ниво дава бонус към здравето и издръжливостта.

Допълнително подсилване от регалията за играчи на високите нива:

  • Атака 5 ниво дава бонус към ловкостта за играчи 11 ниво и нагоре.
  • Защита 5 ниво дава бонус към предпазливостта за играчи 11 ниво и нагоре.
  • Атака и защита 6 ниво дава бонус към ловкостта и предпазливостта за играчи 12 ниво и нагоре.