Новини

24 април 2023


Големият Строеж продължава!


В «Дюкяна» вече има нови уникати, а съвсем скоро ще има и други! Акцията продължава до края на месеца, затова не губете време и събирайте патриотизъм!

Фалкън Хеви — сега до М6!

Пътувайте до «Марс», за да получите:

  • до +20% към максималния живот!
  • умение «Замеряне със сателити»!
  • до +30% към случаен показател!

Замеряне със сателити

«Замеряне със сателити» — не всички полети протичат гладко, понякога се случват и проблеми. Сателитите, които превозва Фалкън, може да паднат обратно на Земята и да уцелята противниците ви. Нанася -50%NEW от текущия живот на 5 случайни противнициNEW в боя!

При наличие «Космодрум» М4 — сам можеш да избираш целите за умението си.

Таблица на модификациите

Модификация Бонус от пътуване Специално умение Брой цели на умението Щета на умението
М1 +5% макс.живот
+5-10% към случаен
показател
М2 +10% макс.живот
+8-15% към случаен
показател
М3 +15% макс.живот
+10-24% към случаен
показател
да 3 противника 25% от текущия живот
М4 +15% макс.живот
+12-26% към случаен
показател
да 4 противника 30% от текущия живот
М5 +18% макс.живот
+16-28% към случаен
показател
да 4 противника 40% от текущия живот
М6 +20% макс.живот
+18-30% към случаен
показател
да 5 противников 50% от текущия живот

Добре се прицели и свали спътници по петима противници!


BlackBird ще докара Големия Брат!

Сега имаш възможността да си вземеи от «Дюкяна» Ключове за BlackBird и да получиш уникално средство за предвижване. Модифицирай го максимално и получи ново умение - извикване на Големия Брат!


«Кървава бомбардировка»» — активно умение, което BlackBird може да докара от пътуване. То удря 3 цели, като моментално им забранява лекуването за 10 хода и ти дава 33% ярост и 50% защита от гранати до края на боя при М3!

Таблица на модификациите

Модификация Бонус от пътуване «Кървава бомбардировка»
М1 +5% макс.живот
+5-10% към случаен
показател
забранява лекуване на 1 противник за 3 хода, дава 10% ярост
М2 +10% макс.живот
+8-15% към случаен
показател
забранява лекуване на 2 противника за 5 хода, дава 20% ярост
М3 +15% макс.живот
+10-24% към случаен
показател
забранява лекуване на 3 противника за 10 хода, дава 33% ярост и 50% защита от гранати до края на боя
М4 +15% макс.живот
+15-24% към случаен
показател
забранява лекуване на 3 противника за 10 хода, дава 40% ярост и 50% защита от гранати до края на боя
М5 +15% макс.живот
+18-25% към случаен
показател
забранява лекуване на 3 противника за 10 хода, дава 50% ярост и 50% защита от гранати до края на боя
15% шанс да докара Големия Брат

Извикай Големия Брат

Големият брат е специално NPC, което само влиза в групов бой във 2-3 ход и се бие 5 хода, като нанася по 7-10% щета на двама случайни противници. Преди да изчезне може да докара безумие или да зашемети всички чипирани противници!

Събери BlackBird на М5, забрани на противника да се лекува, получи много ярост и защита от гранати, и извиквай Големия брат!

Напред, към покупките! →